Hvordan er det at starte igen efter at have haft en længere varen periode med sygdom?


Som du kan se neden under så er der rigtig mange der tro at det er meget svært at starte efter et længere sygdoms forløb, og det er faktisk overraskende fordi det er halvdelen af dem der tro det og det er meget overraskende fordi, der efter er der stor kamp mellem de 4 andre og det er ret godt også fordi det viser hvor lidt folk de ved om hvordan det er efter et sygdoms forløb, og det viser så også at de 8 der ikke har svaret meget svært de har nok ikke set folk fra de er startet til de er kommet på toppen, eller følt noget der var tæt på dem have det svært efter et forløb, og dem der har svaret meget svært tro jeg faktisk at de har nogle der ligger dem meget nært som har en sygdom af en eller anden art, eller en mental lidelse og det er ret interessant og det viser også at ca. hver anden ender på et eller andet tidspunkt at være i kontakt med det psykiatriske system, og dette viser at det er ikke bare lige sådan at leve et liv med en sygdom eller mental lidelse og det tro jeg der er mange der faktisk ikke ved.

Er det godt for dem der har mentale problemer eller en sygdom man ikke kan se,
at folk siger de ikke fejler noget?


Nej det er specielt ikke godt for dem at folk siger at de ikke fejler noget fordi mange ville give op eller rent faktisk blive sure og udvikle symptomer på nogle mentale lidelser, så som depression eller angst og hvis de så ender med at få enten depression, angst eller begge, det ville koste staten rigtig mange penge og gøre at der ville være dårlige forhold på hospitalerne, det ville ikke være godt fordi så ville folk gå ned med stress efter at have været på hospitalet eller blive indlagt i længere tid fordi de ikke har det godt, og så ville det bare koste flere penge fra staten og så ville der ikke være mere at gøre det er hele et stort sort kredsløb.Hvad kan den person som er ramt af det for at gøre for at det er acceptabelt i samfundet?


De kan faktisk ikke gøre så meget andet end at sige at de har det dårligt og snakke om det, eller få hjælp ude fra til at fortælle andre hvordan de har det. Og så syntes jeg at de skal blive ved med at kæmpe, og hvis de rent faktisk prøver at kommet op på toppen igen. Se det lidt lige som et spil, du har denne her hobby og den ville du blive ved med at lave, men din sygdom kommer i vejen og at hvis du så vinder spillet så ville du kunne blive ved med at lave din hobby, men hvis du tabte ville du ikke kunne og det er interessant fordi det ville hjælpe dem med at kæmpe og jeg lavede faktisk også en tabel til det som viser at, der var rigtig mange der ville kæmpe for at de kunne blive ved hele 15 ville faktisk kæmpe så meget de kunne for at blive ved med at lave det de ville, og at kun 1 ikke ville kæmpe for det og det viser også at det er faktisk sund at presse sig selv for at kunne lave det de ville. Som du kan se neden under at det er rigtigt og det er overraskende fordi, jeg troede der var mange der bare ville opgive deres hobby fordi det havde en sygdom der forhindrede dem.
Hvad kan man gøre for at komme videre i livet efter at have været igennem
en mental lidelse eller en sygdom?


Men altså der er mange ting man kan gøre for at komme videre, det mange gør er at komme på toppen og kæmpe for at kunne gøre hvad man ville og være stærk for dem der er omkring en, der er nogle der ikke klare det. Men dem der gør det ville ofte også komme ud endnu stærkere end de var før, fordi det har været igennem så meget og faktisk er kommet igennem det. Når de så er kommet igennem, ville de også se anderledes på livet og finde ud af at det ikke bare er let med blomster og lys, men at der faktisk også er tider hvor at det er mørkere eller at man ikke gider prøve mere. Det tro jeg at mange af dem der er kommet igennem har haft minimum en gang fordi det er ikke bare lige sådan når man er indlagt fordi, man ligger i en seng hele dagen med drop og bare ligger og kigger ud i intetheden og mange tro at man ikke tænker på noget bare ligger og keder sig men, der ryger faktisk mange tanker igennem på både dem nær en og en selv men vis man får hjælp af dem man kender og de støtter op om dig så ville du også have det meget lettere end hvis de ikke støttede op om dig.

Copyright © Alexander Holm Hansen 9.A Stubbekøbing skole 2020